لیست انتظار برای ثبت نام در بازی های اِسکوپا,

سلام ای بهانه بارش ابرهای مهربانی…
سلام ای انعکاس امید نگاه خورشید به پهنه ی افق…
و سلام… ای مهربان ترین زمان.

ادامه خواندن “لیست انتظار برای ثبت نام در بازی های اِسکوپا,”

به سایت بازی خوش آمدید

سلام دوستان عزیز, از اینکه باز هم سایت جهت اطلاعرسانی برای دوستان تغییر یافته پوزش طلبیده و امیدوارم

ما را عفو نمایید.
ادامه خواندن “به سایت بازی خوش آمدید”