نام تیمها, زمان و قوانین چهارمین دوره لیگ اسکوپا در همین پست به روز رسانی میشود.

به نامِ خداوند احساسِ پاک,
خداوندِ شمس و مَهِ تابناک.
با ارز سلام به خدمت تمامی دوستان و شرکت کنندگان عزیز و محترم ضمن تبریک به مناسبت اعیاد قربان و غدیر خُم,
بار دیگر به خواست دوستان تصمیم گرفته ایم لیگ اِسکوپا را به صورت تیمی برگزار کنیم.

ادامه خواندن “نام تیمها, زمان و قوانین چهارمین دوره لیگ اسکوپا در همین پست به روز رسانی میشود.”